Maanteeameti planeeringud

3.04.17

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 28 – 37 Ääsmäe - Kohatu 2+1 möödasõidualade ehituse muudetud projekti joonised. https://pilv.mkm.ee/s/UUDjjtYGcxDbidR.

Juhime tähelepanu asjaolule, et tegemist ei ole veel päris lõpliku lahendusega. Muutuda võivad tagasipöördekohtade lahendused, kuid muus osas jääb see üldjoontes paika.

 

Toimetaja: ANNE-LY SUMRE