Maidla küla

külavanem Margus Reintam 5189289

e-mail: margus@etatarve.ee

www.maidlakyla.ee

 

Maidla teadaolev ajalugu algab 1219. a. hilissügisel taani preestrite jõudmisega muistsesse Sochentaka ehk Soodetaguse külla, et rahvas ristida ning tulevase Taani hindamisraamatu tarvis sealsed 3 suitsu „arvele võtta". Selle soode vahele peidetud Sochentaka nagu ka enamiku teiste Põhja-Eesti külade kirjalikud andmed jõudsid 1241. a. ilmavalgust näinud Taani hindamisraamatusse.

 

Maidla arengukeskus  haarab Maidla ja Pärinurme küla. Piirkondlikuks kultuuri- ja seltsielu keskuseks on Maidla seltsimaja. Maidla arengukeskuse piirkonnas asub valla ainus ujumiskoht- Maidla paisjärv. Viimase ümbrus on kavas kujundada avalikuks puhkealaks ja
rannaks.