Matusetoetus

9.02.17

Matusetoetuse taotlemise toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetust makstakse Saue valla elaniku surma korral tema matuste korraldajale. Toetuse saamiseks peab surnu viimane elukoht surma hetkel Eesti Rahvastikuregistri järgi olema Saue vallas. Matusetoetus makstakse ehk matuste korraldajaks loetakse isik, kes esitab vallavalitsusele surmatunnistuse originaali. Taotleja elukoht ei pea olema Saue vallas.

Matusetoetust on õigus taotleda kuni üks kuu peale isiku surma.

Matusetoetuse suurus on 150 eurot.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, tehakse väljamakse otsus 10 tööpäeva jooksul ja väljamakse 30 kalendripäeva jooksul.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Mare Jallai
sotsiaalosakonna juhataja
Mare.Jallai@sauevald.ee
tel. 6 541 136


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad:  E. 9.00-12:00, 14:00-16:00 K. 9:00-12:00, 14.00-18.00.

Vajaminevad dokumendid:

 

Viide:

 

Kui kõik on korrektne, tehakse väljamakse otsus 10 tööpäeva jooksul ja väljamakse 30 kalendripäeva jooksul.

 

Toimetaja: ŽAN KOTENJEV