Merimetsa Tugikeskus

MTÜ Merimetsa Tugikeskus pakub dementsuse sündroomiga eakate isikute päevahoiuteenust.

Päevahoiu teenust osutatakse tööpäevadel kell 7.00 –19.00 kuni 20-le kliendile päevas. Päevakava järgi osutatakse klientidele arendavaid tegevusi (ajalehe lugemine, vestlus, muusika-, käsitöö- ja kunstitunnid), mälutreeningud ja tegevusi füüsilise seisundi arendamiseks (võimlemine, õues jalutamine). Päevaseid tegevusi planeeritakse arvestades kliendi füüsilist ja vaimset seisundit ja lähtutakse tema enda ja lähedaste soovist.
 

Päevahoolduse eesmärgiks on :

  • Anda hooldajatele (pereliikmetele) võimalus tööl käia
  • Vähendada pereliikmete hooldusega seotud koormust
  • Vähendada klientide sattumist hooldekodusse
  • Tuua eakad välja isolatsioonist
  • Anda eaka inimese päevale kindel struktuur ja tegevus
  • Stimuleerida sõltumatust.

 

Tugikeskus asub Tallinnas Merimetsa tee 1, Tallinn

Info:
Tegevdirektor         5188753
Asedirektor            53300214
Sots.töötaja            6567526
Sekretär                 6567530