Noortekeskused

Saue Valla Noortekeskus
Saue Valla Noortekeskus on Saue Vallavalitsuse hallatav asutus, mis asutati Saue Vallavolikogu poolt 29. novembril 2012. aastal.

Noortekeskuse asukoht on Saue Valla Kultuurikeskuse majas Laagris  aadressil Veskitammi 8.

Saue Valla Noortekeskuse juhataja ülesandeid täidab kultuurinõunik.