Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

 

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.05.2017 otsusega nr 37 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 24. juuli 2012. aasta korraldusega nr 537 kehtestatud Laagri alevik Kuuse põik 36 kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu. 

otsus 

otsuse Lisa nr 1

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.05.2017 otsusega nr 38 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 20. märtsi 2007. aasta korraldusega nr 236 kehtestatud Vanamõisa küla Uuesauna 4 kinnistu detailplaneeringu. 
otsus

 

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.09.2015 otsusega nr 59 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 26. jaanuari 2006. aasta otsusega nr 001 kehtestatud Alliku küla Juhkomäe 5 kinnistu detailplaneeringu. 

otsus

 

Saue Vallavolikogu tunnistas 20.12.2012 otsusega nr 106 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 23. detsembri 2002 otsusega nr 013 kehtestatud Hüüru küla Jõeääre kinnistu detailplaneeringu ning Saue Vallavolikogu 21. juuni 2012 otsusega nr 58  kehtestatud Hüüru küla Jõeääre 3 kinnistu detailplaneeringu.
otsus

 

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.11.2016 otsusega nr 83 osaliselt kehtetuks Vanamõisa küla Villa-Veronika kinnistu detailplaneeringu Aimari kinnistu osas.

otsus

 

Saue Vallavolikogu tunnistas 29.12.2016 otsusega nr 91 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 15.12.2009. aasta korraldusega nr 806 kehtestatud Pärinurme küla Timuti kinnistu detailplaneeringu Männituka (72704:002:0584) kinnistu osas.
otsus

 

Saue Vallavolikogu tunnistas 29.12.2016 otsusega nr 92 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 6.04. 2010. aasta korraldusega nr 217 kehtestatud Hüüru küla Soo kinnistu detailplaneeringu. 
otsus

 

Saue Vallavolikogu tunnistas 30.03.2017 otsusega nr 22 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 04.03.2008. aasta korraldusega nr 157 kehtestatud Ääsmäe küla Kuriste kinnistu detailplaneeringu Tuuliku tee 1 (72704:002:0543) kinnistu osas.
otsus