Piirangud poliitreklaamile vallalehes

2017. aasta on teadupärast kohalike omavalitsuste valmiste aasta ja kuna võib ennustada erakondade ja valimisliitude kõrgendatud huvi ka kohalike kommunikatsioonikanalite vastu, on Saue vallalehe osas vastu võetud reklaami avaldamise regulatsioon selle aasta augustist oktoobrini.

Ühelt poolt on igal vallaelanikul õigus teada, mis toimub kodusel poliitskeenel. Teiselt poolt peavad olema igal kandideerival rakukesel võrdsed võimalused. Kolmandalt poolt tuleb hoolitseda ka selle eest, et kord kuus ilmuvasse vallalehte mahuks sügisel ikka muud materjali ka kui ainult poliitteated. Allolevad regulatsioonid toetavad neid kolme ideed.

·         Kandideerivad erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid saavad tasuta valimistega seonduvat poliitilist reklaami (nii reklaamplakatid kui reklaamtekstid ja arvamuslood) kohalike volikogude valimiste aastal ühekordselt oktoobrikuu lehes mahus 1/8 leheküljest. Oktoobrikuus tasulise poliitreklaami võimalust ei ole.

·         Vältimaks ülemäära suuri reklaamipinna soove on valimistele eelneval kolmel kuul (juulist septembrini) valimistega seotud poliitilise reklaami ja reklaamteksti ning arvamuslugude maksimumsuuruseks ühes lehenumbris ¼ leheküljest ja rakendatakse hinnakirja hindu kahekordses määras.

 

 

Reklaami tellimine

 • Reklaampinda saab broneerida kirjalikult e-kirjaga - reklaam@sauevald.ee, märkides ära soovitud suuruse vastavalt vallalehe reklaamipindade suurusele, avaldamise aja, maksja rekvisiidid ja kuulutuse sisu. 
 • Reklaamid peavad olema vormistatud vastavalt tellitud mõõtudele jpg (või mõnes teises pildiformaadis) või pdf vormis
 • Reklaamtellimuste vastuvõtt järgmisesse vallalehte toimub 30. kuupäevani või kuni vabade pindade täitumiseni.
   

Reklaami hinnad


Soodushinnad

 • Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine vallalehes  50% soodsam
 • Kahe järjestikuse reklaami avaldamisel soodushind -10%

Tasuta reklaamipinnad

 • Saue Vallavalitsuse allasutused
 • Saue vallas toimuva kultuuriürituse korraldajad nende ürituste reklaamimisel
 • Teised kohalikud omavalitsused ja sotsiaalreklaami pakkujad
 • Kaastunde- ja tänuavalduste ning sünnipäevaõnnitluste esitajad
 • Saue valla territooriumil pakutavate vabade töökohtade kuulutused


Reklaami eest tasumine

 • Reklaami eest tasumiseks esitatakse tellijale ettemaksuarve elekroonses vormis

 

 

 

 

Reklaami hinnakirja kehtestamise korraldust loe SIIT