Reklaami paigaldusloa taotlus

Reklaami paigaldusloa taotlemise üldandmed
 

Kirjeldus:

Saue valla territooriumile välireklaami paigaldamiseks tuleb taotleda reklaami paigaldusluba. Teabe, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil tuleb taotleda reklaami paigaldusluba. Paigaldusluba väljastatakse tasuta.

Paigaldusloa saamiseks esitatakse vallavalitsusele põhjendatud vormikohane kirjalik või digitaalselt allkirjastatud elektrooniline avaldus, millel lisatakse reklaamplakati kavand, asendiplaan, maa omaniku, hoone omaniku  või teadliku valdaja kirjalik nõusolek ning vajadusel maanteeameti kooskõlastus, lähtuvalt Saue valla välireklaami paigaldamise korrale. 

Kestvus:

Paigaldusluba väljastatakse või paigaldusloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 14 kalendripäeva jooksul paigaldusloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

Paigaldusluba kehtib 3 aastat väljastamise kuupäevast. 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Anete Tammeveski
Avaliku ruumi spetsialist
Anete.Tammeveski@sauevald.ee
Tel. 6 541 124


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 
Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. 9.00-12:00, K. 14.00-18.00.

Vajaminevad dokumendid:

Viide: