Saue Vallavarahaldus

Saue Vallavarahalduse põhimäärus

Asutuse tegevuse eesmärk on Saue valla ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ning valla hoonestatud kinnisvara efektiivne ja säästlik kasutamine.