Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Sünnitoetus, täismäär 320 eurot

Esmakordselt koolimineva lapse toetus 160 eurot

Hoolduspere toetus 240 eurot kuus

Koduse lapse toetus 130 eurot kuus, v.a juulikuu

Tugitoetus 45, või 90 eurot aastas

Puudega isiku transporditoetus kuni 100 eurot aastas

Koolitranspordi toetus puudega lapsele,

  • kui vahemaa koolist koju on alla 10 km, 64 eurot kuus, v.a juulikuu; 
  • kui vahemaa koolist koju on üle 10 km, 120 eurot kuus, v.a juulikuu

Eestkostetava toetus 250 eurot aastas

Viipekeele tõlketeenuse toetus kuni 500 eurot aastas