Sõidusoodustused

Rongisõidu soodustused

Rahvastikuregistri järgselt Saue valla elanikud saavad teises tsoonis ehk Laagrist Valinguni Elroni rongis tasuta sõita. Soodsama hinnaga on ka pikemad sõidud Tallinna lähiümbruses.
 
Kõikide sõitude puhul, mis jäävad I-V tsooni piiresse ning seejuures läbivad teist tsooni, vähendatakse piletite hindu ühe tsooni pikkuse võrra.
 
Soodustusega üksikpileti soetamiseks tuleb rongis klienditeenindajale esitada isikustatud Ühiskaart ja isikut tõendav dokument. Aga Elroni rongis kehtivad ka kõik pilet.ee lehel isikustatud kaardid, mis sisuliselt toimivad nagu Ühiskaart, näiteks e-õpilaspilet, kiibiga ISIC-kaart või elektroonne üliõpilaspilet. 
 
Teisest tsoonist kaugemale sõitmisel tuleb soodsama pileti eest tasuda Elroni sõidukaardile eelnevalt laetud rahaga. Soodsamaid üksikpileteid saab soetada vaid rongist ja 30 päeva pileteid aadressilt www.pilet.ee

Saue valla siseliinid

Saue valla õpilasi ja täiskasvanuid teenindavad S ja Ä tähisega liinid.
 
Saue valla elanikele on sõit liinidel tasuta. Sõiduõiguse annab isikustatud ühiskaart või ühiskaardi funktsiooni omav õpilaspilet.

Sõidusoodustus liinil 191 Tallinn-Saue

Tallinn-Saue bussiliinil kehtivad sõidusoodustused Saue valla põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste (v. a keskhariduse baasil kutse omandajad) õpilastele, pensionäridele ja töövõimetuspensionäridele, keskmise ja raske puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele, kõrgkooli üliõpilastele vanuses kuni 26 eluaastat (kaasa arvatud) ning kolme- ja enama alaealise lapsega vanematele.  Üliõpilastele ning kolme- ja enama alaealisega lapse vanematele kehtib sooduspilet, teisele nimetatud gruppidele on sõit tasuta.
 
Sõidusoodustuse tõendamiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument ja isikustatud ühiskaart, õpilastel elektrooniline õpilaspilet, üliõpilastel üliõpilaspilet või muu pilet.ee lehel isikustatud kaart, mis sisuliselt toimib nagu ühiskaart.