Kontaktid

Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 679 0183, 511 2059
E-posti aadress andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Heli Joon
Amet: sotsiaalosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 679 0174, 5192 3338
E-posti aadress: heli.joon@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Maret Maripu
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 679 01765855 6836
E-posti aadress: maret.maripu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Laine Elmik  
Alates 17. oktoobrist Laagri uues tervisekeskuses Tervise 2
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1145; 513 7154
E-posti aadress: laine.elmik@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, põllumajanduslike ettevõtete raamatupidamine
   
Merike Lepik
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 679 3022, 5551 2460
E-posti aadress: merike.lepik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Loona-Liis Mardim
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Riisipere), ametijuhend
Telefon: 608 7203, 557 1614
E-posti aadress: loona.mardim@sauevald.ee
Haridus: Kõrgharidus, riigitedused; rahvusvahelised suhted
   
Liis Tooming
Alates 17. oktoobrist Laagri uues tervisekeskuses Tervise 2
Amet: lastekaitsespetsialist (Saue linn), ametijuhend
TÖÖPIIRKOND
Telefon: 679 01935194 8869
E-posti aadress: liis.tooming@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Irina Tolkatšjova
Amet: lastekaitsespatsialist (Haiba), ametijuhend
TÖÖPIIRKOND
Telefon: 679 3023, 5551 2468
E-posti aadress: irina.tolkatsjova@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Signe Algma
Alates 17. oktoobrist Laagri uues tervisekeskuses Tervise 2
Amet: lastekaitsespetsialist (Laagri), ametijuhend
TÖÖPIIRKOND
Telefon: 5866 0485
E-posti aadress: signe.algma@sauevald.ee    
Haridus:  
   
Pille Toomsalu
Amet: lastekaitsespetsialist (Saue linn), ametijuhend
TÖÖPIIRKOND
Telefon: 6790 1965912 5591
E-posti aadress: pille.toomsalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Triin Taal
Amet: lastekaitsespetsialist (Riisipere), ametijuhend
TÖÖPIIRKOND
Telefon: 608 7236, 5551 4224
E-posti aadress: triin.taal@sauevald.ee
Haridus: keskharidus (TÜ-s diplomitöö kirjutamisel)
         
Sirli Sõstar-Peerna
Alates 17. oktoobrist vallamajas Tule 7, Saue linn
Amet: eakate ja puuetega täisealiste spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1144; 5346 2560
E-posti aadress: sirli.sostar@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö