Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Sotsiaalteenused Saue vallas

Koduteenus
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
Tugiisikuteenus
Täisealise isiku hooldus
Isikliku abistaja teenus
Varjupaigateenus
Turvakoduteenus
Sotsiaaltransporditeenus
Eluruumi tagamine
Võlanõustamisteenus
Asendus- ja järelhooldusteenus
Vältimatu sotsiaalabi
Muud täiendavad sotsiaalteenused
 

Muud täiendavad sotsiaalteenused on

 • psühholoogi nõustamisteenus
 • eripedagoogi nõustamisteenus
 • logopeedi teenus
 • perelepitusteenus
 • kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine
 • tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine
 • rehabilitatsiooniteenusel osalemine
 • sõltuvusravil osalemine
 • erihoolekandeteenusel osalemine
 • toiduabi
 • viipekeele teenus
 • muud toetavad teenued
Täiendavate sotsiaalteenustele suunamine toimub rahaliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaaltöötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.