13.06.17

Täiskasvanule suunatud sotsiaaltoetuste ja teenuste taotlemise toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused

  • Pensionäride ja puuetega laste toetus
  • Abivahendite, meditsiiniseadmete, rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi ja taastusravi omaosaluse toetus
  • Viipekeele tõlketeenuse toetus
  • Invatranspordi toetus
  • Isikliku abistaja teenus

Kestvus:

Toetuse andmine otsustatakse ja toetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Laine Elmik
hoolekandespetsialist
Laine.Elmik@sauevald.ee
tel. 6 541 145


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad:  E. 9.00-12:00, 14:00-16:00 K. 9:00-12:00, 14.00-18.00.

Vajaminevad dokumendid:

 

Viide:

 

Toimetaja: ŽAN KOTENJEV