Ühekordne toetus

13.06.17

Ühekordse toetuse taotluse toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Toetust makstakse:

  • toetust makstakse raskesse majanduslikku olukorda sattunud Saue valla elanikule:

    1. õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra (pereliikme haigus või invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju, vargus või muu ettenägematu asjaolu) tagajärgede likvideerimisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks;
    2. muude erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks;

     

  • ühekordse toetuse maksmise ja suuruse otsustab Saue Vallavalitsus oma korraldusega sotsiaaltöötaja ettepanekul pärast taotleja olukorra kontrollimist.

Kestvus:

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Laine Elmik
hoolekandespetsialist
Laine.Elmik@sauevald.ee
tel. 6 541 145


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad:  E. 9.00-12:00, 14:00-16:00 K. 9:00-12:00, 14.00-18.00.

Vajaminevad dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

 

Toimetaja: ŽAN KOTENJEV