« Tagasi

Medaliga gümnaasiumi lõpetajatele preemia

Vastavalt Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale on kõigil rahvastikuregistri andmetel Saue vallas elavatel ja kuld- või hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetanud noortel õigus saada Saue vallalt tunnustusena väga eduka kooli lõpetamise eest toetust: 100 eurot kuldmedali ja 75 eurot hõbemedali eest.

Selleks, et toetust saada, palume esitada vallamajja vastav teade koos kontonumbriga, kuhu soovitakse toetuse laekumist ning koopiaga lõputunnistusest.

Teate võib tuua vallamajja sekretäri juurde, saata postiga aadressile Veskitammi 4, Laagri 76401 või saata e-kirjaga aadressile info@sauevald.ee või birgit@sauevald.ee.