« Tagasi

OHTLIKE JÄÄTMETE ja VANAREHVIDE KOGUMISRING 23. septembril

KOGUMISRINGI AJAKAVA

Kaart: 

10.00-12.00 Laagri alevik, Jõekääru pargi parkla

Laagri alevikus võetakse kogumisringi ajal ohtlikke jäätmeid ja vanarehve vastu Jõekääru pargi juures olevas parklas

Jäätmebussi ja rehvikogumisauto sõidugraafik:

09.00 - 09.15  Koidu küla, Koidu põik ja Koidu tee ristmik

09.30 - 09.45  Alliku küla, Kotka tee ja Kauri tee ristmik

10.00 - 10.15  Vatsla küla, Kodasema ja Vatsla tee nurk

10.30 - 10.45  Hüüru küla, Hüüru mõis

11.00 - 11.15  Kiia küla, Kiia küla mänguväljak

11.30 - 11.45  Alliku küla, Vanamõisa seltsimaja parkla

12.00 - 12.15  Vanamõisa küla, Suurevälja tee/Rõika tn ristmik

12.30 - 12.45  Vanamõisa küla, Välja tee/Jalaka tee pakendikonteinerid

13.00 - 13.15  Aila küla, Pikamäe tee sissesõit

13.30 - 13.45  Valingu küla, Puiestee tee sissesõit (enne Suurekivi elurajooni)

14.00 - 14.15  Aila küla, Valingu-Jõgisoo tee, jäätmemaja ees

14.30 - 14.45  Jõgisoo küla, Lõokese tn sissesõit

15.00 - 15.15  Koppelmaa küla, Koppelmaa aiandusühistud

15.30 - 15.45  Tuula küla, Vana-Tuula tee kortermajade kõrval

16.00 - 16.15  Ääsmäe küla, Kasesalu tn koolimaja parkla

16.30 - 16.45  Maidla küla, keskuse autobussipeatus (Haraka tee ristis)

17.00 – 17.15 Maidla küla, Maidla aiandusühistud (Jõe AÜ ristis)

Tavaliselt kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on patareid ja akud, vanad värvid, lahustid, lakid, liimid ja nende jäägid, trükivärvid, vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid,  ravimid, päevavalgus ja säästulambid, elavhõbedaga kraadiklaasid, tundmatud või mittevajalikud kemikaalid, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, väetised ja pestitsiidid, rotimürk jm biotsiidid jms. NB! Eterniiti ja asbesti sisaldavaid lammutusjäätmeid sellel kogumisringil vastu ei võeta.

Palun olge täpsed, kuna vald on suur ja graafik tihe ning kogumisringiveokitel etteantud ajast kauem peatuda ei ole võimalik!

NB! Asutused ja ettevõtted peavad oma jäätmed (sh vanarehvid) ise üle andma otselepingutega vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.

Saue valla elanikud saavad ohtlikke jäätmeid tasuta ära anda ka Pääsküla jäätmejaama, aadressil Raba 40, Pääsküla.

Kontaktisik kogumisringi ajal: keskkonnaspetsialist tel: 53446686