« Tagasi

Saue ühendvalla rahval on valmistel valikut päris kenasti

Kõik suuremad erakonnad on oma nimekirjad esitanud, kaks valimisliitu ja üks üksikkandidaat veel lisaks. Kuna registreerimistähtaeg lõppes vaid päev enne lehe trükkiminekut ja valimiskomisjon ei olnud veel kõiki kandidaate nimepidi ametlikult kinnitada jõudnud, siis on septembrikuu lehes ära toodud vaid erakondade ja liitude nimed.

Valimisliidud:

Saue Valimisliit „Koostöö – Meie vald" (Jah, me teeme)
Valimisliit Meie

Erakonnad:

Isamaa ja Res Publica Liit (Isamaaline jõud)
Eesti Reformierakond (Tugev Eesti)
Eesti Keskerakond (Teised lubavad, meie teeme)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (Anname tuld!)
Sotsiaaldemokraatlik erakond (Võimaluste linn, võimaluste vald)

Üks üksikkandidaat

Saue ühendvald tekib alles sellesügiseste valmistega, seetõttu on keeruline välja tuua ka eelmiste valimisaastate tendentse, et kas olid erakonnad ülekaalus või eelistati valimisliite. Eraldi nelja piirkonda saab siiski vaadelda.

2013. aastal Kernus võttis üle 50% häältest üks valimisliit, Nissis ka, Saue vallas said kaks valimisliitu 64% kokku, Saue linnas oli 31%line eelistus reformikatel, aga teine positsioon 28% oli ka valimisliidul.

 

Häälte jaotus nimekirjade vahel 2013. KOV valimistel (3 esimest positsiooni)

 
 

% kõikidest hääletanutest

Kernu vald

 

Valimisliit Koostöö

55,83

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

20,26

Eesti Reformierakond

11,78

Nissi vald

 

Valimisliit Minu Oma Vald

50,38

Valimisliit Minu Inimesed

25,92

Eesti Reformierakond

13,46

Saue linn

 

Eesti Reformierakond

30,98

Valimisliit Kindlad tegijad

26,14

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

24,59

Saue vald

 

Saue valla valimisliit "Koostöö"

35,93

Valimisliit "Meie Vald"

28,16

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

12,84

 

Kui eelmiste aastate tulemused kokku panna, siis oli rohkem kui 50%line ülekaal valimisliitudel, erakondadest oli tugevaim IRL ja selle järel napilt Reformierakond.

 

Poliitikaanalüütikud suudaksid siit kindlasti midagi ennustada ka 15. oktoobriks, aga eks tulemused otsustavad ikkagi valijad oma sisetunde, mitte eelmiste valimiste graafikute või ennustuste põhjal.