« Tagasi

Saue vald asus Eesti suurima äriideede konkursi „Ajujaht“ toetajate sekka

Saue vald annab panuse üldisesse auhinnafondi, kuid lisaks on omalt poolt välja pandud eriauhind parimale naisettevõtjast juhiga tiimile ning parimale Saue ühendvallast tulnud maamajandust väärindavale ideele.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ellu kutsutud „Ajujaht" on Eesti suurim äriideede konkurss, kus igaüks saab end turvalises keskkonnas proovile panna. 11. hooajal kandideerivad osalejad 60 000 euro suurusele auhinnafondile. Osaleda võivad kõik – nii kooliõpilased, tudengid, juba tööturul kanda kinnitanud kui ka teised, kes on uute väljakutsete jahil. Ideid oodatakse 29. oktoobrini. Konkursil osalemise tingimusi on vaid üks – selle ideega ei ole rohkem kui 6 kuud enne esitamise tähtega teenitud tulu.

Auhinnafond pakub võimaluse algkapitali hankimiseks. Mentorid tagavad kõrgtasemel ekspertiisi, koolitused annavad teadmisi idufirma loomiseks. Lisaks ei saa alahinnata kasulike kontaktide loomise väärtust: ülemöödunud hooaja võitja Timbeteri eestvedaja Anna-Greta Tsahkna tutvus oma praeguste kolleegidega Garage48 üritusel, kus nad valiti otse „Ajujahi" järgmisse vooru. Samuti ei paku ükski teine äriideede konkurss sellist nähtavust kui „Ajujaht", kuna televisiooni eetriaeg on kallis – Taxify žürii südant ei võitnud, kuid televisioon tegi nad nähtavaks investoritele.

Saue vald otsustas anda oma panuse „Ajujahi" auhinnafondi, kuna kontseptsioon, et mõne sõprus- või seltskonna hullumeelsest ideest või mõttevälgatusest vormubki läbi konkursi reaalne ettevõte või toode või teenus, on väga inspireeriv. Ka on ettevõtlusvaimu levimine Saue ühendvalla kontekstis oluline, sest kui näiteks kuskil metsatalus tehakse tööd ja luuakse väärtust ja ühel hetkel ehk ka kodupiirkonda reaalseid töökohti, siis võidab sellest terve kogukond.

Kuna naisettevõtjate vähesuse üle kurdetakse viimasel ajal Eestis üsna tihti, siis otsustas Saue vald anda välja 3000-eurose eriauhinna just parimale naisettevõtjast juhiga tiimile. See tiim ei pea pärinema ilmtingimata Saue ühendvalla piirest (mis oleks muidugi ekstra boonuseks, kui see nii oleks), toonitada tahetakse naiste ettevõtlusvaimu ja -võimekust üldisemalt.

Küll aga on tänane Saue vald suhtelselt põllumajanduskeskne, sama võib üldistavalt öelda ka tulevase ühendvalla kontekstis, sest tegemist on ju valdavalt maapiirkonnaga. Seega teine eriauhind 2000 euro väärtuses on välja pandud parimale maamajadust väärindavale ideele, mille ajud ja algus on just selle piirkonna – Nissi, Kernu, Saue linna ja valla ‒ inimestes.

Niisiis, kõik sauevallakad, nii tänase kui ühendvalla omad, ideed kirja ja maailma muutma! Koduvald seisab seljataga ja toetab. 

Osalemistingimused ja tähtajad ning lisainfo on leitav

www. ajujaht.ee

https://www.facebook.com/Ajujaht/