« Tagasi

Saue Vallavalitsus korraldab hanke: Kotka teega ja riigiteega nr 11184 (Alliku-Laagri) külgneva jalg- ja jalgrattatee ehitustööd

Kotka teega ja riigiteega nr 11184 (Alliku-Laagri) külgneva jalg- ja jalgrattatee ehitustööd     

Viitenumber: 190191

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng". Kuna ehitatav lõik on üsna pikk, siis suurendab vallavalitsus projekti realiseerimiseks vajalikku omafinantseeringut vajalikul määral.

Lepingu raames kavandatakse Alliku külas Kotka teel pikendada jalgrattateed Kauri tee ristist kuni Kotka tee lõpuni ja sealt edasi läbi Karutiigi elurajooni kuni Koru pumbamajani riigiteega külgnevad uued jalgrattateed.

Samaaegselt algavad ka Maanteeameti tellimusel Karutiigi autosilla renoveerimistööd. Ehitatav jalgtee ühendab ka kaks uut jalgrattateede silda Mailase ja Linnumarja tänavatele ning sealtkaudu on tee valmides võimalik läbi uusarenduste teede edaspidi liigelda Juuliku-Tabasalu tunnelist Koru tänava kaudu Laagri keskusse. Samuti on projekti eesmärgiks riigitee Alliku-Laagri ja Kotka tee liiklusohutuse parendamine.

Jalgteede ehitus algab sügisel ja tööde lõpptähtajaks on mai 2018.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.09.2017 10:00