« Tagasi

Tallinna ringtee Kanama-Valingu lõigu km 30,1-34,5 projekti tutvustav koosolek 28. septembril

E265 Tallinna ringtee Kanama-Valingu lõigu km 30,1-34,5 projekti tutvustav koosolek neljapäeval 28.septembril 2017 kell 18.00 
Saue Gümnaasiumi kontserdisaalis, Nurmesalu tn 9 

Maanteeameti tellimisel koostatava projektiga lahendatakse Tallinna ringtee rekonstrueerimine eraldusribaga 2+2 sõidurajaga maanteeks Kanama liiklussõlmest kuni Välja tee ristmikuni.

Projekti koosseisus lahendatakse:

  1. Uue Valingu viadukti ehitamine üle Keila-Tallinn raudtee.
  2. Eritasandiliste liiklussõlmede ehitus praeguse foorristmiku (km 30,8) ja Tõkke tn/Mäe tee ristmiku (km 32,4) asemel.
  3. Kergliiklusteede ehitus Vana-Keila maanteest kuni Välja teeni.
  4. Jalgtee tunnelite ehitus mõlemasse liiklussõlme ning neid läbivate jalgteede ühendamine kergliiklusteedega ja bussipeatustega.
  5. Topi-Saue ühendustee (sh. Vääna jõe sild) ehitus kuni Kuuseheki tänavani. Uus Tallinna suunaline ühendustee vähendab liikluskoormust Tallinna ringtee ning Vana-Keila mnt ja Tõkke tn  liiklussõlmedes.
  6. plaanid on leitavad siit