« Tagasi

Tallinna ringtee km 34-38 Valingu-Keila lõigu eskiisprojekt avalikustamine

Põhimaantee nr 11 (E265) Tallinna ringtee km 34-38 Valingu-Keila lõigu eskiisprojekt avalikustamine toimub

esmaspäeval 2. oktoobril 2017 aastal  kell 17:00
Keila Linnavalitsuse III-korrusel, aadressil Keskväljak 11.

Kavandatava maanteelõigu tööjoonis 

Põhimaantee nr 11 (E265) Tallinna ringtee km 34-38 Valingu-Keila lõigu eskiisprojekt on koostatud vastavalt Maanteeameti tellimusele. Eskiisprojektiga lahendatakse Tallinna ringtee muutmine eraldusribaga 2+2 sõidurajaga maanteeks.

Projekti koosseisus lahendatakse:

  1. Eritasandiline Valingu liiklussõlm, mis ühendab Tallinna ringtee T11 (E265) ja riigitee nr 11117 Valingu-Jõgisoo.
  2. Kogujateed ja juurdepääsuteed, mis ühendavad olevaid kinnistuid olevate teede ja projekteetritava Tallinna ringtee Valingu-Keila lõiguga.
  3. Kergliiklusteede lahendus.
  4. Jalgtee tunnelite ehitus Valingu ja Korvi bussipeatustes kergliiklusteede ühendamiseks.
  5. T11 (E265) Tallinna ringtee hargnemine Paldiski suunale ja Keila suuna viimine sellest viaduktiga üle.
  6. Eritasandiline liiklussõlm T11 Tallinna ringtee ja T8 Tallinn-Paldiski maantee ühendamiseks.
  7. Keila lõunapoolse ümbersõidu ja T11 Tallinna ringtee ristumise lahendamine ringristmikuna.