Ohtlike jäätmete, vanarehvide ja elektroonikajäätmete kogumisring

Saue vald korraldab laupäeval, 19. mail, elanikelt ohtlike jäätmete, vanarehvide ja elektroonikajäätmete kogumisringi.
 
 
 
 
 
Palun olge täpsed! Kuna vald on suur, siis jäätmemasinad ettenähtud ajast pikemalt peatuspunktides seista ei saa.
 
LISAINFO
Kogumisringi ajal kogutakse Saue valla elanikelt kokku kodumajapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid, velgedeta vanarehve ja elektroonikajäätmeid.
 
Asutused ja ettevõtted peavad oma jäätmed (sh vanarehvid) ise üle andma otselepingutega vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.
 
NB! Eterniiti ja asbesti sisaldavaid lammutusjäätmeid kogumisringil vastu ei võeta.
 
OHTLIKUD JÄÄTMED
Kodumajapidamises tavaliselt tekkivad ohtlikud jäätmed on patareid ja akud, vanad värvid, lahustid, lakid, liimid ja nende jäägid, trükivärvid, vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid, ravimid, päevavalgus- ja säästulambid, elavhõbedaga kraadiklaasid, tundmatud või mittevajalikud kemikaalid, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, väetised ja pestitsiidid, rotimürk ja muud biotsiidid.
 
VANAREHVID
Velgedeta vanarehvid.
 
ELEKTROONIKAJÄÄTMED
  • suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms) ja väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
  • kodused IT ja telekomseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
  • tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
  • luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid;
  • elektritööriistad (va. tööstuslikud), elektrilised mänguasjad;
  • seire ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms).
 
Saue valla elanikud saavad ohtlikke jäätmeid, vanarehve ja muid jäätmeid ära anda ka Pääsküla jäätmejaama aadressil Raba 40, Pääsküla, Tallinn vastavalt jäätmejaama lahtiolekuaegadele ja hinnakirjale. Lisainfo: https://jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam/.