Jaga omi mõtteid kodukoha turvalisuse kohta

Saue vald osaleb Lääne-Harju Koostöökogu liikmena rahvusvahelises kohaliku turvalisuse teemalises LEADER koostööprojektis. Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust üksteise tegevustest piirkonna turvalisuse eestvedajate seas, luua kogu piirkonda hõlmav turvalisuse võrgustik ja tõsta kohalike elanike teadlikkust, et osata ohte märgata ja julgeda reageerida.
 
Kuna turvalisus on tegelikult väga lai mõiste (avalik kord, isiku- ja varavastased kuriteod, tule-, liiklus- ja veeohutus) on Saue Vallavalitsusel elanikele küsimus, mida teie peate kolmeks teid kõige rohkem puudutavaks turvalisuse probleemiks, mõeldes oma kodukoha turvalisusele Saue vallas? 
 
Palun jagage mõtteid, lisades e-kirjale oma kodukoha piirkond, e-posti aadressile riho.johanson@sauevald.ee
 
Saue Vallavalitsus