Vald maksab 1. klassi lastele kuni 160 eurot toetust

Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse lapse kooliminemise aastal, toetust on õigus taotleda alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini.

Taotlemise eelduseks on, et laps ja lapse vanemad on Saue valla elanikud lapse kooliminemise hetkel ja lapse vanem(ad) on olnud Saue valla elanikud lapse kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

Toetus ei sõltu pere sissetulekutest ja selle suurus on 160 eurot, kui mõlemad lapse vanemad on olnud Saue valla elanikud eelneva aasta 31. detsembri seisuga ning 80 eurot, kui ainult üks lapse vanematest on olnud Saue valla elanik eelneva aasta 31. detsembri seisuga. Üksikvanemal on õigus saada esmakordselt koolimineva lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses, kui ta on olnud Saue valla elanik eelneva aasta 31. detsembri seisuga.

Toetus makstakse välja novembrikuu jooksul hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.

Kõik taotluste vormid on saadaval valla kodulehel ning vallamaja infolauas.

Esimesse klassi minejaid on üle Saue valla ligi 350.

Lisainfo

Heli Joon
sotsiaalosakonna juhataja
heli.joon@sauevald.ee
tel. 679 0174