Sügisesele lehtede äraveole registreerimine lõpeb 26. oktoobril

Sügisel viiakse Saue linna ja Laagri aleviku kinnistute omanikelt ära krundilt kokku kogutud puulehti. Lehekotte saab osta ja ennast registreerida kuni 26. oktoobrini.
 
Viiakse ära ainult lehed, mis on paigutatud rohelistesse komposteeruvatesse kottidesse, mis on ostetud Saue Vallavalitsuse (Tule 7, Saue linn) või Laagri Halduskeskuse (Veskitammi 4, Laagri alevik) vastuvõtusekretäri juurest.
 
Lehekotte saab osta ja ennast registreerida alates 8. oktoobrist kuni 26. oktoobrini vastuvõtusekretäri juures kohapeal.
 
Lehekottide äravedu on tasuta, tasuda tuleb ainult kottide eest.
 
Registreerimisel palume kõigil huvilistel vastuvõtusekretärile esitada järgnevad andmed: nimi, aadress, kontakttelefon, lehekottide orienteeruv kogus.
 
Kotte müüakse 10 kaupa rullis. Rulli hind on 6,80 eurot. Tasuda saab ainult sularahas. Kaasa võtta võimalikult täpne raha.
 
Arvestada tuleb, et tegemist on komposteeruvate kottidega ja puulehtedega täidetuna peavad  need vastu umbes kaks nädalat. Seega palume lehed kottidesse panna vahetult enne 5. novembrit, mis välistaks lehekottide lagunemise enne nende äravedu.
Kotid on 125-liitrised ja neisse tuleb panna lehti sellises koguses, mis välistaks kottide rebenemise. Juhul, kui kotid sisaldavad puulehtede lisaks muud prahti või kui ei kasutata valla müüdavaid komposteeruvaid kotte, kottide äravedu ei toimu.
 
Kotid tuleb paigaldada tänavaäärsele haljasalale leheveo alguseks 5. novembriks nii, et need ei segaks liiklust.
 
Saue Vallavalitsus ei vastuta, kui keegi pahatahtlik tänavaäärsele alale paigutatud kotid lõhub. Koti rebenemisel koristab maha pudenenud lehejäätmed kinnistu omanik. Igalt aadressilt veetakse lehekotte ära ainult ühel korral!
 
Lisainformatsioon telefonidel 679 0213, 515 6878 või e-posti aadressil marju.norvik@sauevald.ee
 
Meeldetuletus Saue valla elanikud saavad Pääsküla jäätmejaamas (Raba 40, Tallinn) tasuta ära anda korraga kuni 0,6 m3 aia- ja haljastusjäätmeid. Täpsem info  on leitav aadressilt www.jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam või telefonil 529 3020.
Marju Norvik
Heakorraspetsialist
 
Foto: Scanpix