Balticconnectori maagaasitrassi ehituse lõpptähtaeg on oktoober 2019

Lugupeetud Saue valla elanikud. Konsortsium (EG Ehitus AS, Scanweld AS, UAB Alvora) ehitab alates 24. maist 2018 Balticconnectori maagaasitrassi. Projekt näeb ette raadata mets ja võsa, valmistada ette kaevikud trassile, teostada gaasitoru montaaž, selle tõstmine kaevikusse ja tagasitäide ning taastada katendid.
 
Ehitustööde tellija on Elering AS. Ehitus valmib projekti „EPC works for DN700 MOP 54 gas pipeline from Kiili to Paldiski" alusel ning vastavalt väljastatud ehitus- ja kaevelubadele. 
 
Trassikoridor läbib viit kohalikku omavalitsust: Kiili vald, Saku vald, Saue vald, Keila linn ja Lääne-Harju vald. 
 
Tööde lõpptähtaeg on oktoober 2019.
 
Tööde teostaja Konsortsium vabandab ette kõigi ebameeldivuste pärast ning palub elanikelt mõistvat suhtumist ja kannatlikku meelt.
 
 
Konsortsium (EG Ehitus AS, Scanweld AS, UAB Alvora)