Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".
 
Pakkumisi saab kirjalikult esitada  kuni 28.02.2018 kella 10.30 -ni.
 
Saue vallast on müügis Härma, Otimetsa ja tuulepõllu kinnisasjad Tuula külast.