« Tagasi

Maamaksu määr langes, represseeritud saavad 100% soodustust

Nelja ühinenud omavalitsuse maamaksu määrad ühtlustati. Nissikate, kernukate ja Saue linna rahva jaoks numbrid valdavalt vähenesid ja juurde tuli soodustus represseeritutele.

Kõiki ühinenud omavalitsuste määrusi hakatakse otsast ühtlustama ja kuna maamaksu teema muutub veebruaris aktuaalseks (inimesteni jõuavad maksuteated), fikseeris volikogu ühena esimestest just selle valdkonna.

Elamumaa maksumäär ulatus neljas omavalitsuses 2-st kuni 2,5 protsendini. Kuna ühendvalla tegutsemise printsiibiks on uute kordade loomisel rakendada kas kõige soodsamat või kasulikumat seni kehtinud taset, siis kehtestati elamumaa ja õuemaa maksumääraks alates 2018. aastast kõikidele 2%.

Kodualune maa on üleriigiliselt kehtestatud maksuvabaks, tõsi – mööndusega, et tiheasustuses saab see olla kuni 1500 m2 ja hajaasustuses kuni 2 hektarit. Kui inimesel on mitu elamu- või õuemaa kinnistut või on need piirmääradest suuremad, siis just neil juhtudel uued määrad kehtima hakkavadki.

Eraldi soodustus loodi represseeritutele või nendega võrdsustatud inimestele. Neil on võimalik taotleda täielikku maksuvabastust elamumaa või õuemaa osas just sel juhul, kui on suuremad krundid kui riiklikult kehtestatud vabastusega või on neid rohkem kui üks. Avaldused peavad olema laekunud hiljemalt 19. jaanuariks.

Haritava ja loodusliku rohumaa puhul oli odavnemine lausa neljakordne: endises Saue vallas oli see 0,5%, teistes 2%, nüüd rakendub soodsaim määr kõikidele. Ärimaa maamaksuks jäi 2,5%.

üldine maksumäär - sealhulgas elamumaa

haritav maa ja looduslik rohumaa

ärimaa

maksuvabastused

2%

0,5%

2,5%

represseeritutele

 

·         Maksuteate väljastab rahvastikuregistris olevale kontaktile Maksu- ja Tolliamet, aga aluseks on vallavalitsuselt saadud andmed.

·         Tasumine toimub Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, seega ei ole vallavalitsuses infot, kes, kui palju ja millal tasus. Näiteks seda, kas on ettemaksu või võlgu, peab küsima Maksu- ja Tolliametist.

·         Palume saadud maamaksu teadet hoolega uurida, küsimuste korral vallavalitsusse helistada ning maksuarvestus üle küsida. Samuti võiks ühendust võtta, kui teade peaks tulema, aga veebruarikuu jooksul pole see maaomanikuni jõudnud.

 

Lisainfo

Aime Renser, maakorralduse spetsialist

654 1134, 5300 6491