MTÜ Nelja Valla Kogu 2018. aasta I taotlusvoor on avatud 12.-18. veebruaril

Avatud meede:
 
Meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine
Meetme eelarve 139 714,89 eurot, sh tegevusgrupi koostööprojektideks 20 000 eurot.
 
Ühisprojekti tegevustena toetatakse:
  • Spordi- ja kultuurisündmuste korraldamist;
  • Seltsitegevuse korraldamist;
  • Tegevuste läbiviimiseks vajaliku inventari soetamist;
  • Õppeprogrammide, - reiside ja koolituste läbi viimine ning koostöö;
  • Materjalide koostamist ja publitseerimist
Teadmussiirde projekti tegevustena toetatakse:
 
Koolitus- ja teavitustegevusi tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks. Tegevuste elluviijal peab olema asjakohane suutlikkus personali kvalifikatsiooni ja korrapärase koolituse näol.
 
Meetme kirjeldus ja taotlemiseks vajalik info kodulehel www.4kogu.ee rubriigis TAOTLEJALE.
 
Info ja nõustamine: 
Jako Jaagu, NVK koordinaator, tel 523 0969, e-post jako@4kogu.ee
Annika Jõks, NVK tegevjuht, tel 518 7480, e-post info@4kogu.ee