Turba aleviku soojusmajanduse arengukava eelnõu avalikustamisel

Saue Vallavalitsus teatab Turba aleviku soojusmajanduse arengukava eelnõu avalikustamisest. Eelnõu on kavas vastu võtta Saue Vallavolikogu 27. juuni istungil.

Eelnõu on kättesaadav siin

Ettepanekud ja lisainfo meiliaadressil kalle.pungas@sauevald.ee või telefonil 506 6974. Ettepanekuid oodatakse kuni 22. juunini.