« Tagasi

Turba kool võtab tööle psühholoogi, matemaatika õpetaja ja sotsiaalpedagoogi

 
Turba kool ootab oma meeskonda
 • PSÜHHOLOOGI (0,5 kohta)
 • MATEMAATIKA ÕPETAJAT (1,0 kohta)
 • SOTSIAALPEDAGOOGI (0,5 kohta) lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks
Psühholoogi kandidaadilt ootame:
 • õpilaste psühholoogilist nõustamist;
 • koolitöötajate ning õpilaste perekonnaliikmete psühholoogilist nõustamist seoses õpilaste probleemidega;
 • meeskonnatöödes osalemine; 
 • head suhtlemis- ja koostööoskust;
 • loomingulisust ja positiivset ellusuhtumist;
 • kohusetundlikkust.
Matemaatika õpetaja kandidaadilt ootame:
 • õpilastele õppekavade piires ettenähtud teadmiste ja oskuste andmine;
 • suunab ja abistab õpilasi aineolümpiaadideks ja võistlusteks ettevalmistamisel ja osalemisel;
 • osaleb ainekomisjoni töös;
 • võtab osa õppenõukogu tööst;
 • koostab aine tööplaani;
 • head suhtlemis- ja koostööoskust;
 • loomingulisust ja positiivset ellusuhtumist;
 • kohusetundlikkust.
Sotsiaalpedagoogi kandidaadilt ootame:
 • uuringute läbiviimine õpilase sotsiaalsete probleemide väljaselgitamiseks;
 • lastevanemate ja kooli töötajate nõustamine õpilase sotsiaalsete probleemide valdkonnas;
 • kooli nõustamine asutuseväliste kontaktide leidmisel, koostöövõrgustike loomisel;
 • pedagoogide nõustamine õpilasele käitumise tugikava koostamisel;
 • õpilasi loovalt rakendavate, peresid liitvate ning kohalikke algatusi toetavate strateegiate arendamine;
 • osalemine koostöövõrgustike töös ja valdkonnaalase teavitustöö läbiviimine. 
 • head suhtlemis- ja koostööoskust;
 • loomingulisust ja positiivset ellusuhtumist;
 • kohusetundlikkust.
Omalt poolt pakume:
 • erialast enesetäiendamise võimalust;
 • toetavat ja sõbralikku kollektiivi;
 • kaasaegset töökeskkonda ja häid õppevahendeid;
 • väga head bussiühendust Tallinna ja Haapsaluga.
Kandideerimisel esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
 
Dokumendid palun saata aadressil Tööstuse 12, Turba 76201, Harjumaa või e-aadressil kool@turbakool.ee. Täiendav info turbakool.ee või telefonil 5620 8145 (direktori kt Heimar Tihane).
 
Kooli lühike tutvustus:
Turba kool asutati 1940. aasta sügisel. Esimene kool avati praeguses kultuurimaja hoones 6-klassilisena. Praeguse koolihoone nurgakivi pandi 1953. aastal ning hoone valmis 1956. aastal. 1. septembril 1956 alustati tööd keskkoolina. 1962. aastal valmis kooli internaathoone, kus eelmisel õppeaastal asus kooli söökla, kuid täna seisab tühjana. 1. septembril 1998. nimetati Turba Keskkool ümber Turba Gümnaasiumiks. Koolil on kaasaegne spordihoone, mis valmis 2004. aasta mais. Alates 1. septembrist 2014. töötab kool põhikoolina ja kannab nime Turba Kool. Koolis on lisaks tavaklassidele avatud ka väikeklassid ja lihtsustatud õppetaseme klass, kokku 13 klassikomplekti.