Vaba töökohad

Saue Vallavalitsuse tööpakkumised leitavad läbi cv.ee keskkonna
http://www.cv.ee/too/saue-vallavalitsus

 

Veskitammi Lasteaed võtab konkursi korras tööle kaks kvalifikatsiooninõuetele vastavat  õpetajat (tähtajalised töölepingud).

Sobiv kandidaat omab:

- kõrgharidust;

- meeskonna- ja koostööoskust;

- arvutioskust;

- pedagoogilise töö kogemust koolieelses lasteasutuses.

 

Tööle asumise aeg on 1.aprill 2017.

Avaldus, elulookirjeldus ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 23.veebruariks 2017 e- posti aadressile juhataja@veskitammila.ee

Info telefon 6793095.