Valimised

Kohaliku omavalitsuse valimised

Volikogu valitakse neljaks aastaks. Volikogu valimispäev on valimisaasta oktoobrikuu kolmas pühapäev. Viimased kohaliku omavalitsuse volikogu valimised olid 15. oktoobril 2017.

Riigikogu valimised

Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale. Viimased riigikogu valimised olid 1. märtsil 2015.

Euroopa Parlamendi valimised

Euroopa Parlamendi liikmed valitakse viieks aastaks. Euroopa Parlamendi valimispäev jääb Euroopa Liidu Nõukogu määratud ajavahemikku. Valimispäev on pühapäev. Viimased Euroopa parlamendi valimised olid  25. mail 2014.
 
Hääletamiseks peab isik olema 18-aastane. Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ja isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.
 
Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress. Euroopa Parlamendi valimistel võib isik hääletada ja kandideerida ainult ühes liikmesriigis.
 
Kandideerimiseks peab isik olema Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel 21-aastane ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 18-aastane ja vastama hääletamisõiguslikkuse nõuetele. Kandideerida ei tohi tegevväelased.
 
Valimisi korraldavad maakondlikud- ja kohalikud valimiskomisjonid. Hääletamist korraldavad jaoskonnakomisjonid.
 
Vabariigi Valimiskomisjoni ülesanne on kindlaks teha üleriigilised hääletamis- ja valimistulemused, tagada Riigikogu valimiste ühetaolisus, juhendada teisi valimiskomisjone ja valvata nende tegevuse järele ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.