Ehitus- ja kaeveload

Ehitusload on leitavad Ehitisregistrist.

 

Alates 2007. aastast Saue Vallavalitsuse poolt väljastatud kaevelubadega saab tutvuda siin 

Dokumendid väljastatakse kuni 10 tööpäeva möödudes pärast vallavalitsuse otsuse vastu võtmist.

Load väljastab ja annab täpsustavat informatsiooni ehitusdokumentide spetsialist Caroli Kruus telefon  654 1146