Väljastatud kasutusload

Saue Vallavalitsuse poolt väljastatud kasutuslubadega saab tutvuda ehitusregistri veebilehel.
 

Dokumendid väljastatakse kuni 10 tööpäeva möödudes pärast vallavalitsuse otsuse vastu võtmist.

Load väljastab ja annab täpsustavat informatsiooni registrite spetsialist Caroli Kruus, telefon  654 1146