Saue Valdur

Kontakt

E-posti aadress leht@sauevald.ee
Reklaami broneerimine reklaam@sauevald.ee. Reklaami tellimisel saatke e-kirjaga soovitatult kujundatud reklaam, selle ilmumise aeg, suurus ja maksja rekvisiidid.

Toimetus

Kommunikatsioonijuht Anne-Ly Sumre
Telefon 654 1156, 525 4146
E-posti aadress annely.sumre@sauevald.ee
 
Avalike suhete juht Sirje Piirsoo
Telefon 679 0175, 510 6932
E-posti aadress sirje.piirsoo@sauevald.ee

Saue valla leht Saue Valdur ilmub 2018. aasta jaanuarist.

 • Tasuta
 • Värviline
 • 12 või 16 lehekülge
 • Tiraaž: 10 000
 • Formaat: A3
 • Ilmub kaks korda kuus
 • Levib otsepostitusena kõikidesse Saue valla territooriumil olevatesse postkastidesse

Saue valla lehe ilmumise graafik

Saue valla leht ilmub kaks korda kuus. Kojukanne teostatakse kolme päeva jooksul. Toimetusel on mõjuvatel põhjustel õigus lehe ilmumisgraafikut muuta.
 
2018. aastal on leht kandes
15.-17. jaanuar; 29.-31. jaanuar; 12.-14. veebruar; 26.-28. veebruar; 12.-14. märts; 26.-28. märts; 9.-11. aprill; 23.-25. aprill; 14.-16. mai; 28.-30. mai; 11.-13. juuni; 25.-27. juuni; 9.-11. juuli; 23.-25. juuli; 13.-15. august; 27.-29. august: 10.-12. september; 24.-26. september; 8.-10. oktoober; 22.-24. oktoober; 5.-7. november; 19.-21. november; 3.-5. detsember; 17.- 19. detsember.
 
2018. aasta lehenumbrid

Reklaami hinnakiri juriidilistele ja eraisikutele

Reklaami mõõt mm (laius x kõrgus) Hind eurodes
260 x 364 mm, 1 lk 650
260 x 180 mm, 1/2 lk 325
128 x 180 mm või 260 x 87 mm, 1/4 165
128 x 87 mm, 1/8 85
62 x 87 mm, 1/16 40
62 x 41 mm, 1/32 25

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 • Reakuulutus kuni 200 tähemärki koos tühikutega 5 eurot või kuni 400 tähemärki koos tühikutega 10 eurot. 
 • Tasuline kirjutis (reklaamtekst) ettevõttest või organisatsioonist, selle toodetest, teenustest või ettevõtmistest vastavalt hinnakirjale koos eraldi märgitud tunnusega „reklaamtekst".
Tasuta saavad kuulutusi ja reklaame avaldada:
 • Saue valla ametiasutused ja hallatavad asutused;
 • Saue vallas toimuvate kultuuriürituse korraldajad nende ürituste reklaamimisel (maksimummõõt 1/16);
 • teised kohalikud omavalitsused ja sotsiaalreklaami pakkujad;
 • mitteärilistel eesmärkidel kaastunde- ja tänuavalduste ning sünnipäevaõnnitluste esitajad;
 • kandideerivad erakonnad ja valimisliidud ning üksikkandidaadid kohalike omavalitsuste volikogude ja riigikogu valimiste aastal valimistega seonduvat poliitilist reklaami ühekordselt (maksimummõõt 1/8) valimistele eelneva kuu lehes;
 • juriidiline isik, kes reaalselt tegutseb Saue valla territooriumil töökuulutuste (maksimummõõt 1/16) reklaamimisel.
Sama tellija korduvkuulutuse või reklaami puhul on soodustus:
 • alates 2. järjestikusest avaldamiskorrast 10%;
 • alates 10. järjestikusest avaldamiskorrast 30%;
 • alates 20. järjestikusest avaldamiskorrast 40%.