Ametnike nädala töökava

Esmaspäev 24. aprill

10-11.00 juhtkonna koosolek, osalevad vallavanem Andres Laisk, abivallavanem Kalle Pungas, abivallavanem Indrek Eensaar, kultuurinõunik Kaija Velmet, sotsiaalosakonna juhataja Mare Jallai, vallasekretär Marju Põllu, rahandusosakonna juhataja Margus Randma, haldusosakonna juhataja Silver Libe, e-teenuste arendusjuht  Źan Kotenjev ja ühinemisläbirääkimiste koordinaator Kadri Tillemann, haridusnõunik Birgit Tammjõe-Tulp, personalijuht Sju Nuuter

10-16.00 harindusnõunik Birgit Tammjõe-Tulp on Saue Gümnaasiumis riigieksami vaatlejaks

 

Teisipäev 25. aprill

9-11.00 toimub vallavalitsuse istung, osalevad  vallavanem Andres Laisk, abivallavanem Indrek Eensaar, abivallavanem Kalle Pungas, vallasekretär Marju Põllu ja vallasekretäri abi Gedi Aver

13-14.00 Laagri lasteaia ehituse töökoosolek, osalevad abivallavanem Kalle Pungas ja haldusosakonna juhataja Silver Libe


Kolmapäev 26. aprill

10-12.00 abivallavanem Kalle Pungas Koveki nõukogu koosolekul

18-20.00 haridusnõunik Birgit Tammjõe-Tulp Laagri kooli hoolekogu koosolekul
 

Neljapäev 27. aprill

14-16.00 abivallavanem Kalle Pungas maanteeametis

16-18.00 toimub Saue Vallavolikogu istung

 

Reede 28. aprill

9-10.00 ametnike infotund

9-14.00 infojuht Anne-Ly Sumre Jõhvi riigigümnaasiumis

-----------------------------------------------

PUHKUSED

jurist Kairi Saarend 17-30.04
maanõunik Külli Tedrema 17-26.04
avaliku ruumi spetsialist Anete Tammeveski 17-30.04 (õppepuhkus)
ühinemisläbirääkimiste koordinaator Kadri Tillemann 24.04-15.05 (õppepuhkus) 
keskkonnaspetsialist Katrina Utsar 8-18.05