Ametnike nädala töökava

Esmaspäev 27. märts

10-11.00 juhtkonna koosolek, osalevad vallavanem Andres Laisk, abivallavanem Kalle Pungas, abivallavanem Indrek Eensaar, kultuurinõunik Kaija Velmet, sotsiaalosakonna juhataja Mare Jallai, vallasekretär Marju Põllu, rahandusosakonna juhataja Margus Randma, haldusosakonna juhataja Silver Libe, e-teenuste arendusjuht  Źan Kotenjev ja ühinemisläbirääkimiste koordinaator Kadri Tillemann, haridusnõunik Birgit Tammjõe-Tulp

12-13.00 kohtuvad vallavanem Andres Laisk,  haldusosakonna juhataja Silver Libe, abivallavanem Indrek Eensaar SAMATi esindajatega

 

Teisipäev 28. märts

9-11.00 vallavalitsuse istung, osalevad  vallavanem Andres Laisk, abivallavanem Indrek Eensaar, abivallavanem Kalle Pungas, vallasekretär Marju Põllu ja vallasekretäri abi Gedi Aver

13-14.00 kohtumine volikogu saalis ehitaja Ehitus5ECO OÜ esindajaga seoses projektiga "Ääsmäe Põhikooli laiendamine ning spordistaadioni rajamine", osalevad haldusosakonna juhataja Silver Libe, vallavanem Andres Laisk, abivallavanemad Kalle Pungas ja Indrek Eensaar

14-16.00 ühinemise juhtkomisjoni koosolek, osalevad vallavanem Andres Laisk,  ühinemisläbirääkimiste koordinaator Kadri Tillemann, abivallavanem Indrek Eensaar

 

Kolmapäev 29. märts

9.30-15.30 osaleb vallasekretär Marju Põllu KOVide ühinemise infopäeval Rahandusministeeriumis

10-12.00 osaleb haldusosakonna juhataja Silver Libe riigihangete teemalisel koolitusel Ülemiste City´s

 

Neljapäev 30. märts

10-12.00 kohtumine Kernu vallajuhtidega, osalevad vallavanem Andres Laisk, abivallavanem Kalle Pungas ja võrkude- ja järelevalve spetsialist Arvo Brandmeister

16-18.00 toimub volikogu istung

 

Reede 31. märts

10-11.00 ametnike infotund

10-18.00 osaleb infojuht Anne-Ly Sumre konverentsil „Sisseränne Põhja- ja Baltimaades: rändeajastu väljakutsed rahvusriikidele" KUMUs

 

PUHKUSED

isikuregistripidaja Lia Krapivin 21-30.03
sekretär-juhiabi Triinu Kleemann 22-31.03
teedespetsialist Indrek Brandmeister 27.03-2.04