Vallavalitsuse koosseis

Saue valla täitevorgan Saue Vallavalitsus on 8-liikmeline - vallavanem, kolm palgalist vallavalitsuse liiget/ abivallavanemat ja neli mittepalgalist vallavalitsuse liiget

Andres Laisk (vallavanem)
654 1131, 504 7527
andres.laisk@sauevald.ee
 

palgalised vallavalitsuse liikmed/abivallavanemad

Abivallavanem Andres Kaarmann

511 2059
andres.kaarmann@saue.ee
 

Abivallavanem Kalle Pungas

654 1132,  506 6974 
kalle.pungas@sauevald.ee
 

Abivallavanem Riho Johanson
508 2974
riho.johanson@saue.ee
 

mittepalgalised vallavalitsuse liikmed

Peedo Kessel
 
Eva Puusta
 
Toomas Artma
 
Rein Riga