Viipekeele tõlketeenuse toetus

9.02.17

Viipekeele tõlketeenuse toetuse taotlemise toimingu üldandmed

 

Kirjeldus:

Toetust makstakse:

  • viipekeele tõlketeenuse eest tasumiseks;

  • Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud puuet omavale isikule, kes on Saue valla elanik;

  • puudega lapse vanemale tingimusel, et lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud.

Taotlemine:

  • taotleja esitab vormikohase avalduse, millele on lisatud kuludokumendid või abivahendi rentimist tõendavad dokumendid, Sotsiaalkindlustusameti poolne puude tuvastamise otsus, arsti ettekirjutus või rehabilitatsiooniplaan;

  • toetust on õigus taotleda üks kord kalendriaastas kuni 7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta detsembrikuust kuni jooksva aasta 30. novembrini;

Kestvus:

  • toetust makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud viipekeele tõlketeenuse toetuse piirsumma ulatuses, kuid mitte rohkem kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Laine Elmik
hoolekandespetsialist
Laine.Elmik@sauevald.ee
tel. 6 541 145


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Saue valla vallamajast.  Vastuvõtuajad:  E. 9.00-12:00, 14:00-16:00 K. 9:00-12:00, 14.00-18.00.

Vajaminevad dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide:

 

Toimetaja: ŽAN KOTENJEV