Aila küla

külavanem Janis Ivask
e-mail: janis@kindelkatus.ee

 

Valingu arengukeskus hõlmab Valingu ja Aila külasid. Sotsiaalne taristu sisuliselt puudub tehniline taristu (ühisveevärk ja kanalisatsioon) vajab olulisi investeeringuid.