Aila küla

Küla esindaja: Janis Ivask

E-post: janis@kindelkatus.ee

Aila küla asub Saue linnast lõunas ja on teenuste kaudu linnaga tihedalt seotud. Tegu on ühelt poolt klassikalise hajaküla ja mõnusalt loodusliku keskkonnaga,  mis teisalt hakkab kujunema linnalähedaseks tiheasumiks. Koostööd tehakse Valingu külaga, moodustatud on ühine külaselts.

Aila külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 261 elanikku, neist mehi 142 ja naisi 119. 

Asukoht kaardil