Ajutise kaitse saanud isikute eluruumi üürilepingu sõlmimisega kaasnevate kulude hüvitis

 

Ajutise kaitse saanud isikutele pikajaliseks eluasemeks oleva eluruumi üürilepingu sõlmimisega kaasnevate kulude hüvitist (edaspidi üüritoetus) makstakse täiskasvanud isikule, kellele on antud ajutine kaitse vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusele ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saue vald.
 
Üüritoetuse maksmise aluseks on välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus.
 
Üüritoetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui seadusega kehtestatud piirmäär. Üüritoetuse piirmäär on kuni 6 toimetulekupiiri määra perekonna kohta. 2022. aastal kehtiv toimetulekupiir on 200 eurot, 6 toimetulekupiiri määra on 1200 eurot. 
 
Üüritoetust makstakse ühekordselt järgmiste kulude katteks:
  • tagatisraha;
  • maakleritasu;
  • eluruumi üür (juhul, kui üürilepingu sõlmimisel on nõutav üüri ettemaks ja üürikulusid ei ole hüvitatud toimetuleku- või muu toetusena);
  • muud eluruumi kasutuselevõtmiseks vajalikud kulud (põhjendatult vajalikud kulud ilma milleta ei saaks eluruumi kasutusele võtta, näiteks esmavajaliku mööbli, s.o voodi, laud, paar tooli soetus vms).
 
Taotluse juurde tuleb lisada eluruumi üürilepingu koopia ja kulusid tõendavad dokumendid.
 
Taotluses tuleb ära näidata sama eluruumi kasutavad perekonnaliikmed ja anda kinnitus, et taotluses näidatud perekonnaliikmed ei ole arvatud mõne teise perekonna hulka mujalt samade kulude katteks hüvitise taotlemisel.
 
24.02.-30.04.2022 tehtud kulutuste avaldusi võetakse vastu 31. juulini 2022.
1. maist 2022 tehtud kulutuste avaldusi võetakse vastu 31. detsembrini 2022.
 
Taotlust saab esitada piirkonna sotsiaaltööspetsialistile, saata postiga või elektrooniliselt või panna vallamaja ja halduskeskuste juures olevasse postkasti. E-postiga edastatud taotlused tuleb digiallkirjastada. Lisainfo piirkonna sotsiaaltööspetsialistilt.
 
KONTAKT
 
Maret Maripu
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5855 6836
Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
 
Sille Li Püüa
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 513 7154
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
 
Merike Lepik
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 5551 2460
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
 
Loona-Liis Kenzap
sotsiaaltööspetsialist
Telefon: 557 1614
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla