Saue Vallavalitsus

Üldise info saamiseks ja edastamiseks helistage Saue Vallavalitsuse üldtelefonil 679 0180.
Piirkondlikus küsimuses helistage:
  • Laagri halduskeskuse üldtelefonil 654 1130;
  • Haiba halduskeskuse üldtelfonil  679 3014;
  • Riisipere halduskeskuse üldtelefonil 608 7231.

Vallavalitsus

Andres Laisk
Amet:  vallavanem, vallavalitsuse liige
Telefon: 654 1131, 504 7527
E-posti aadress: andres.laisk@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, rahandus ja krediit
   
Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon: 654 1132; 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Riho Johanson
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon:  679 0182, 508 2974
E-posti aadress: riho.johanson@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tolli eriala
   
Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon: 679 0183, 511 2059
E-posti aadress: andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Peedo Kessel
Amet vallavalitsuse liige
Telefon: 608 71095770 3128
E-posti aadress: peedo.kessel@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tööstuselektroonika
   
Eva Puusta
Amet: vallavalitsuse liige
Telefon:  679 3015, 5380 4563
E-posti aadress: eva.puusta@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Toomas Artma
Amet: vallavalitsuse liige
Telefon: 5301 0810
E-posti aadress: toomas.artma@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, kehakultuur
   
Rein Riga
Amet:  vallavalitsuse liige
Telefon: 5667 7790
E-posti aadress: rein.riga@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ökonomist
   

Vallakantselei

Kairit Kõpper
Amet: kantselei assistent, ametijuhend
Telefon: 679 0188, 5361 0797
E-posti aadress: kairit.kopper@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Marlys Pajula
Amet: volikogu assistent, ametijuhend
Telefon: 679 01995217596
E-posti aadress: marlys.pajula@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, organisatsioonikäitumine
   
Anneli Ritsing
Amet: rahvastikuregistripidaja (Saue linn T, N  / Laagri E, K), ametijuhend
Telefon: 654 1143529 2820
E-posti aadress: anneli.ritsing@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Mare Rabi
Amet: dokumendi- ja teabehaldur, andmekaitsespetsialist ametijuhend
Telefon: 608 7394
E-posti aadress: mare.rabi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, halduskorraldus
   
Elis Haav
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 679 0186, 5332 6217
E-posti aadress: elis.haav@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Marju Põllu
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 654 1142
E-posti aadress: marju.pollu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Mattias Mikli
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 679 0197
E-posti aadress: mattias.mikli@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Sandra Marran
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 654 1147
E-posti aadress: sandra.marran@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, õigusteadus
   
Sju Nuuter
Amet: personalijuht, ametijuhend
Telefon: 654 1149, 5919 7874 
E-posti aadress: sju.nuuter@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, personalijuhtimine
   
Kelli Kõluvere
Amet: personalispetsialist, ametijuhend
Telefon: 679 0187521 0109
E-posti aadress: kelli.koluvere@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Kirsti Saar
Amet: vallasekretär, ametijuhend
(valla õigusaktide õiguspädevuse kontroll)
Telefon: 679 0184, 5348 2375
E-posti aadress: kirsti.saar@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   

Arendusosakond

Riho Johanson
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon:  679 0182, 508 2974
E-posti aadress: riho.johanson@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tolli eriala
   
Indrek Eensaar
Amet: arendusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 654 1158, 511 4930
E-posti aadress: indrek.eensaar@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Kati Oolo
Amet: arendusprojektide juht, ametijuhend
Telefon: 654 1153, 5804 8615
E-posti aadress: kati.oolo@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Kätlin Lisete Kärolin Nõgols
Amet: e-teenuste arendusjuht, ametijuhend
Telefon: 654 1160519 74757
E-posti aadress: katlin@sauevald.ee
Haridus: keskharidus, õpingud Eesti Infotehnoloogia Kolledžis süsteemide administreerimine
   
Marek Lehesalu
Amet: IT-toe spetsialist, ametijuhend
Telefon:  654 1160
E-posti aadress: marek.lehesalu@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, IT süsteemide spetsialist
   
Kristopher Väljur
Amet: IT-toe spetsialist, ametijuhend
Telefon:  654 1160
E-posti aadress: kristopher.valjur@sauevald.ee
Haridus:  
   
Igor Dinovski
Amet: IT-toe spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1160
E-posti aadress: igor.dinovski@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus
   
Daniel Liik  
Amet: IT-toe spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1160
E-posti aadress daniel.liik@sauevald.ee
Haridus: rakenduskõrgharidus
   
Merle Kerm
Amet: GIS-spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 11415330 8753
E-posti aadress: merle.kerm@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tehnikateadused
   
Kadri Tillemann
Amet: projektijuht
Telefon:  
E-posti aadress: kadri.tillemann@sauevald.ee
Haridus:  

Ehitusosakond

Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 654 1132; 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Kalle Normann
Amet: ehituse peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1135; 5302 2293
E-posti aadress: kalle.normann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehituse ökonoomika ja organiseerimine
   
Heiki Laas
Amet: ehitusspetsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 679 30215551 2466
E-posti aadress: heiki.laas@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, metsandus
   
Andres Joala
Amet: ehitusspetsialist (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 679 0194501 0802
E-posti aadress: andres.joala@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehitus
   
Birgit Panksepp
Amet: keskkonnaspetsialist (Laagri), teeninduspiirkond ühinemiseelne Saue vald,  ametijuhend
Telefon: 654 1152, 5344 6686
E-posti aadress: birgit.panksepp@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, bioloogia-geograafia ja loodusturism
   
Kati Saarem 
Amet: keskkonnaspetsialist, teeninduspiirkond Riisipere ja Haiba halduskeskus ning Saue linn. ametijuhend
Telefon: 5915 1388
E-posti aadress:  kati.saarem@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia
Vastuvõtt Haiba halduskeskuses K kell 14-17.30.
Eelregistreerimisega Laagri halduskeskuses E kell 9-12
   
Hedy Kuusalu
Amet: maareformi spetsialist, ametijuhend
Telefon: 679 3017
E-posti aadress:  hedy.kuusalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, geomaatika
   
Külli Tedrema
Amet: maakorralduse peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 11595300 6491
E-posti aadress: kulli.tedrema@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, maakorraldus
   
Aime Renser
Amet: maakorraldusspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1134, 5341 4028
E-posti aadress: aime.renser@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, aiandus
   
Raivo Tammert
Amet: maakorraldusspetsialist (Riisipere), ametijuhend
Telefon: 608 7153
E-posti aadress: raivo.tammert@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   
Maili Metsaots
Amet: planeeringute peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1157
E-posti aadress: maili.metsaots@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, kinnisvara planeerimine ja hindamine; geomaatika
   
Veiko Rakaselg
Amet: planeeringute spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 679 0171, 5341 4263
E-posti aadress: veiko.rakaselg@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, geograafia
   
Urmas Elmik
Amet: vallaarhitekt (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 679 0191
E-posti aadress urmas.elmik@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, arhitektuur
   
Arvo Brandmeister
Amet: võrkude spetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1148; 509 0662
E-posti aadress: arvo.brandmeister@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, tööstuslik soojusenergeetika
   
Caroli Kruus
Amet: registrite peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1146
E-posti aadress caroli.kruus@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, juhiabi
   
Marika Ilves
Amet: registrite spetsialist (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 678 0212
E-posti aadress: marika.ilves@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, õigusteadus

Haridusosakond

Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 679 0183, 511 2059
E-posti aadress andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Margit Ots
Amet: haridusspetsialist, ametijuhend
Valdkond: koolid ja huviharidus
Telefon: 679 0177, 511 2820
E-posti aadress: margit.ots@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus,  filoloogia
   
Lily Roop
Amet: haridusspetsialist, ametijuhend
Valdkond: koolitransport ja -toit, lasteaiad, Saue valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO
Telefon: 5302 1854
E-posti aadress: lily.roop@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, juhiabi
   
Helen Veensalu
Amet: erivajadustega laste spetsialist, ametijuhend
Telefon: 662 7300, 5340 4313
E-posti aadress: helen.veensalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, jurist
   
Anne Vainu
Amet: haridus- ja tervisedendusspetsialist, ametijuhend
Valdkond: tervisedendus, eralasteaiad ja -hoiud, koduse lapse toetus
Telefon: 529 1462
E-posti aadress: anne.vainu@sauevald.ee
Haridus keskeriharidus
   
Rein Uusküla
Amet: logopeed, ametijuhend
Telefon: 5884 0538
E-posti aadress: rein.uuskula@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, defektoloogia (eripedagoogika, logopeed)
   
Mare Jallai
Amet: logopeed, ametijuhend
Telefon: 5196 4611
E-posti aadress: mare.jallai@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, eripedagoogika ja logopeedia
   
Mihkel Velström
Amet: psühholoog, ametijuhend
Telefon: 5341 5533
E-posti aadress: mihkel.velstrom@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoog
   
Mart Nurk
Amet: psühholoog, ametijuhend
Telefon: 5342 2370
E-posti aadress: mart.nurk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoogia
   
Kaidi Väät
Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Telefon: 5866 9397
E-posti aadress: kaidi.vaat@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus: halduskorraldus; sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
   
Kaisa Tamm
Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Telefon: 5346 1821
E-posti aadress: kaisa.tamm@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Birgit Tammjõe-Tulp
Amet: haridusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon 654 11545860 7677
E-posti aadress: birgit.tammjoe-tulp@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, hariduse juhtimine

Kommunikatsiooniosakond

Anne-Ly Sumre
Amet: kommunikatsioonijuht, ametijuhend
Telefon: 654 1156; 525 4146
E-posti aadress: annely.sumre@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, organisatsioonikäitumine
   
Sirje Piirsoo
Amet: avalike suhete juht, ametijuhend
Telefon: 679 0175, 510 6932
E-posti aadress: sirje.piirsoo@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, filoloogia
   
Märt Lillesiim
Amet: kommunikatsiooni tehniline spetsialist
E-posti aadress: mart.lillesiim@sauevald.ee

Kultuuriosakond

Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 679 0183, 511 2059
E-posti aadress andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Kaija Velmet
Amet: kultuuritööjuht, ametijuhend
Telefon: 679 6786, 5563 4407
E-posti aadress: kaija.velmet@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, filoloogia
   
Kristiina Hunt
Amet: kultuuritööspetsialist, ametijuhend
Telefon: 679 3010521 9703
E-posti aadress: kristiina.hunt@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, klassikalise laulu eriala
   

Majandusosakond

Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 654 1132; 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Silver Libe
Amet: majandusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 654 1150, 56876208
E-posti aadress: silver.libe@sauevald.ee 
Haridus: kõrgharidus, loodusteadused
   
Siisike Lehtsi
Amet: kinnisvara projektijuht, ametijuhend
Telefon:
E-posti aadress: siisike.lehtsi@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, rekreatsioonikorraldus
   
Indrek Brandmeister NB! Kui sul on üldisem teede arengut, hooldust, ehitust puudutav või tänavavalgustusega seonduv küsimus, edasta see aadressil teed@sauevald.ee.
Amet: teedespetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1155; 534 07008
E-posti aadress: indrek.brandmeister@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, avalik haldus
   
Indrek Pikk NB! Kui sul on üldisem teede arengut, hooldust, ehitust puudutav või tänavavalgustusega seonduv küsimus, edasta see aadressil teed@sauevald.ee.
Amet: teedespetsialist, ametijuhend
Telefon: 679 0170, 5680 4890
E-posti aadress: indrek.pikk@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, tsiviilehitus
   
Marju Norvik
Amet: heakorra spetsialist, ametijuhend
Telefon: 679 0213, 515 6878
E-posti aadress: marju.norvik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, loodusvarade kasutamine ja kaitse
   
Miia Kraun
Amet: avaliku ruumi spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1124, 5309 9202
E-posti aadress: miia.kraun@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, maastikuarhitektuur

Rahandusosakond

Mart Martinson
Amet: finantsjuht, ametijuhend
Telefon: 654 1139, 506 2709
E-posti aadress: mart.martinson@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus
   
Reet Sandvik
Amet: pearaamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 608 7292, 553 0926
E-posti aadress: reet.sandvik@sauevald.ee
Haridus:
kõrgharidus, raamatupidamine ja rahandus, ärijuhtimine (finantsjuhtimine) 
   
Marina Maandi
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 654 1138
E-posti aadress: marina.maandi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus
   
Catlyn Toomast
Amet: vanemraamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 679 0172
E-posti aadress: catlyn.toomast@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ärijuhtimine
   
Elena Epner
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 651 02105349 7290
E-posti aadress: elena.epner@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Helle Abroi
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 654 1137
E-posti aadress: helle.abroi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, raamatupidamine
   
Liivika Heinpalu
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 608 7393
E-posti aadress: liivika.heinpalu@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, majandusarvestus
   
Linda Niidu
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 679 3013, 5887 9491
E-posti aadress: linda.niidu@sauevald.ee
Haridus: kutseõpe keskhariduse baasil, majandusarvestus
   
Tuuli Urgard
Amet: finantsanalüütik, ametijuhend
Telefon: 679 0181
E-posti aadress: tuuli.urgard@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ärikorraldus
   

Sotsiaalosakond

Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 679 0183, 511 2059
E-posti aadress andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Heli Joon
Amet: sotsiaalosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 679 0174, 5192 3338
E-posti aadress: heli.joon@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Maret Maripu
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 679 01765855 6836
E-posti aadress: maret.maripu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Laine Elmik
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 654 1145; 513 7154
E-posti aadress: laine.elmik@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, põllumajanduslike ettevõtete raamatupidamine
   
Merike Lepik
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 679 3022, 5551 2460
E-posti aadress: merike.lepik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Loona-Liis Mardim
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Riisipere), ametijuhend
Telefon: 608 7203, 557 1614
E-posti aadress: loona.mardim@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, riigitedused; rahvusvahelised suhted
   
Sille Simson  
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Riisipere), ametijuhend
Telefon: 608 7203557 1614
E-posti aadress: sille.simson@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tervisejuhtimine
   
Liis Tooming
Amet: lastekaitsespetsialist (Laagri), ametijuhend
TÖÖPIIRKOND
Telefon: 679 01935194 8869
E-posti aadress: liis.tooming@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Reili Raamat
Amet: lastekaitsespetsialist (Haiba), ametijuhend
TÖÖPIIRKOND  
Telefon: 679 30235551 2468
E-posti aadress reili.raamat@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, noorsootöö
   
Signe Algma
Amet: lastekaitsespetsialist (Laagri), ametijuhend
TÖÖPIIRKOND
Telefon: 5866 0485
E-posti aadress: signe.algma@sauevald.ee    
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö 
   
Pille Toomsalu
Amet: lastekaitsespetsialist (Saue linn), ametijuhend
TÖÖPIIRKOND
Telefon: 6790 1965912 5591
E-posti aadress: pille.toomsalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Triin Taal
Amet: lastekaitsespetsialist (Riisipere), ametijuhend
TÖÖPIIRKOND
Telefon: 608 7236, 5551 4224
E-posti aadress: triin.taal@sauevald.ee
Haridus: keskharidus (TÜ-s diplomitöö kirjutamisel)
         
Sirli Sõstar-Peerna
Amet: eakate ja puuetega täisealiste spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1144; 5346 2560
E-posti aadress: sirli.sostar@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   

Saue Vallavalitsus

Aile Kaarlep
Amet:  vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 679 0180
E-posti aadress: info@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, asjaajamine-arhiivindus
   

Laagri halduskeskus

Marika Makstin
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 654 1130
E-posti aadress: info@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, sekretär-masinakirjutaja
   

Riisipere halduskeskus

Peedo Kessel
Amet: halduskeskuse juhataja, ametijuhend
Telefon: 608 71095770 3128
E-posti aadress: peedo.kessel@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tööstuselektroonika
   
Heli Puusepp
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 608 7231
E-posti aadress: info@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   

Haiba halduskeskus

Eva Puusta
Amet: halduskeskuse juhataja, ametijuhend
Telefon: 679 3015, 5380 4563
E-posti aadress: eva.puusta@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Maret Mängli
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 679 3014
E-posti aadress:

info@sauevald.ee

maret.mangli@sauevald.ee

Haridus: kõrgharidus, koolieelne pedagoogika ja psühholoogia