Maa- ja planeeringute komisjon

Komisjon tegevusvaldkonda kuuluvad Saue valla maakorraldust ja -kasutust, ehitustegevust ja ruumilist planeerimist puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning anda seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.

esimees: Kalle Reiter

aseesimees: Ahto Oja

Liikmed: Tiit Ojaveski, Silvar Savolainen, Marge Rehepapp, Tormi Tabor, Ulvi Ingver


Maa- ja planeeringute komisjoni protokollid