Avalik kirjalik enampakkumine

Saue Vallavalitsus viib läbi avaliku kirjaliku enampakkumise Hüüru külas Harku tee 1 (registriosa number 14345002, katastriüksus 72701:001:0826, sihtotstarve 100% ühiskondlike hoonete maa) kinnistule hoonestaja leidmiseks.
 
Avaliku kirjaliku enampakkumise eesmärk on leida isik, kes on huvitatud nimetatud kinnistule üldhooldekodu ja eakate päevahoiu teenuse pakkumisele vastava hoonestuse rajamisest. Nimetatud kinnistul on lubatud ka muude sotsiaalteenuste iseloomule vastavate teenuste pakkumine.
 
 Pakkumine ja selle lisadokumendid tuleb esitada Saue Vallavalitsuse vastuvõtusekretärile aadressil Saue Vallavalitsus, Tule 7, Saue linn suletud ümbrikus märgusõnaga „Harku tee 1 hoonestusõiguse konkurss" tähtajaga 10.06.2019 kell 12.00. Ümbrikule peab olema kirjutatud „Mitte avada enne 10.06.2019 kella 12.05".

Konkursi dokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel konkursi korraldaja esindajate poole:

 
Konkursi korraldaja esindaja vastab esitatud küsimustele viie tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates ning avalikustab laekunud küsimused ja nende vastused Saue Vallavalitsuse koduleheküljel avaliku kirjaliku enampakkumise lehel.
 

Küsimused ja vastused