Avaliku ruumi kirjeldus

Avalik ruum on kõigile terviklik kasutamiseks mõeldud ruum: teed koos kõnniteedega, väljakud, pargid, veekogud, need alad, mis on majade vahel. Lisaks linnamaastikule hõlmab avalik ruum ka maastiku seda osa, mis puudutab looduskeskkonda ja mis käsitleb maastikku ühtse tervikuna: loodust, maju, avalikke väljakuid, metsa, raba, järve.
 
Avaliku ruumi tunnus on õigus osa saada ja olla osa ruumist. Avalik ruum oma mitmekülgsuses on tihti koht mitmeteks tegevusteks, kohtumisteks, üritusteks ja koht, kus me liigume igapäevaselt.
 
Sellest, milline on avalik ruum, sõltub nii üksikisiku individuaalne areng kui ka kohalik kogukond tervikuna. Avalik ruum on valla nägu ja identiteet. Tänavad, väljakud ja pargid on sotsiaalne ruum, kus igaüks saab ilma eriõigust omamata liikuda ning kus kodanikud kogu mitmekesisuses ühiskonna moodustavad.
 
Avaliku ruumi spetsialisti ülesanne Saue vallas on valla avaliku ruumi objektide väljaehitamise, haldamise, hoolduse, kaitse ja vajalike hangete korraldamine. Lisaks veel ka valla heakorratööde koordineerimine: avaliku ruumi koristamine, välimööbli hooldamine jne. Tähtpäevade ajal valla kaunistamine ja osaliselt valla haljastusprojektide elluviimine (nt haljastuse korrastamise toetus korterelamutele).
 
Avaliku ruumi kuuluvad ka vallas eksponeeritavad välireklaamid, mille kontrolli teostab avaliku ruumi spetsialist. Paigaldusloa taotlused ja reklaamimaksu deklaratsiooni menetlemine on samuti avaliku ruumi spetsialisti ülesanne.
 
Suurim ülesanne on siiski tegeleda kõigega, mis asub väljaspool hooneid– olgu selleks siis pargid, haljasalad, mänguväljakud või veekogud. Omaette väljakutse on muuta Saue vald senisest veel paremaks elukeskkonnaks ning luua Saue valla avalikku ruumi atraktiivseid, omapäraseid ja Saue valda iseloomustavaid väliruumi lahendusi. 
 
 
Amet: avaliku ruumi spetsialist
Telefon:  
E-posti aadress: