Avaliku ürituse korraldamine

Mis on mis ja millal on vaja taotleda luba?

 
Korrakaitseseaduses on kirjas, et avalik üritus on igasugune avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole koosolek.

Avaliku ürituse korraldamiseks on vaja taotleda vallavalitsuselt avaliku ürituse luba

 
Suurürituste puhul on vajalikud ka eri ametkondade kooskõlastused, nt politsei- ja piirivalveameti, päästeameti või maanteeameti oma. Milliseid kooskõlastusi on enne vallale avaliku ürituse loa taotluse esitamist vaja võtta, sõltub ürituse iseloomust. Alati võib nõu küsida valla kultuuritööspetsialist Kristiina Hundilt meili teel kristiina.hunt@sauevald.ee või helistada 521 9703.
 
Alkoholi müük avalikel üritustel on alati turvalisust mõjutav tegur. Üritustel, kus selline kaubandus on võimaldatud, on kooskõlastamisel üheks kindlaks tingimuseks litsentseeritud turvaettevõtte olemasolu. Vastasel korral jääb kooskõlastus saamata. Üritusel peab turvalisuse tagama korraldaja ja selle nn ellu viima vajaliku oskusteabega ning vastutust omav isik. Korraldajal tasub erinevaid aspekte silmas pidades alati tõsiselt kaaluda, kas alkoholi müük on ilmtingimata vajalik. Eraisikud, ega muud ettevõtted seda teenust osutada ei saa (erisused on kirjas turvaseaduses).
 
Kindlasti tuleb meeles pidada, et avaliku ürituse loa taotlus tuleb vallavalitsusele esitada hiljemalt kaks nädalat enne ürituse toimumist.

Oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamise loa taotlus

See, et avalikul üritusel kasutatakse enamasti helitehnikat, õhtusel ajal ka valgustehnikat, on tavapäarne ja vastav info tuleb kirja panna avaliku ürituse loa taotlusele. Samas on olukordi, kus tekitatakse tavapärasest suuremat müra, kuid tegemist ei ole avaliku üritusega. Näiteks firmade suvepäevad mõnes turismitalus või peab keegi oma kodus pulmapidu.
 
Müra tekitamine on korrakaitseseaduse järgi keelatud argipäeviti kell 22-06 ja puhkepäevale eelneval ööl kell 24-7. Eranditeks on ööd vastu 1. jaanuari, 25. veebruari, 24. juunit või juhtudel, kui on taotletud vastav luba vallavalitsuselt. Näiteks pulmade ja suuremate sünnipäevade korral võib vald anda loa korraldada ilutulestik või valgusetendus ning lubada mängida bändil ka kauem kui seaduses lubatud ajavahemikul. Muidugi on mõistlik ise üleaedseid peost teavitada, aga samuti tuleks taotleda vallavalitsuselt oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamise luba.
 

Millal taotleda luba ilutulestiku korraldamiseks?

Kõik eelnev ei puuduta ilutulestiku tegemist,  sest seda reguleerib hoopis lõhkematerjaliseadus.
 
Lühidalt kokku võttes on nii, et jõulude ja aastavahetuse eel poodides käsimüügis olevaid ilutulestikke võivad kasutada ilma eriloa ja –oskusteta isikud, vanusepiirang ja ohutusnõuded on igal tootel kirjas.
 
Ilutulestiku korraldamise luba peab olema ilutulestiku korraldamiseks avalikul üritusel 3. ja 4. kategooria pürotehnilise tootega ning tiheasustusega asulas 4. kategooria pürotehnilise tootega.
 
Kuna 3. ja 4. kategooria ilutulestikku võib kasutada vaid kutsetunnistusega pürotehnik, siis enamasti ajab tellija eest kõik vajalikud load ja paberid korda pürotehnik või ettevõte, kellelt ilutulestiku tellite. Vaja on esitada vallavalitsusele ilutulestiku loa taotlus koos ilutulestiku plaaniga ja kindlasti on vaja teavitada politseid. Ja jälle oleks hea meeles pidada, et taotlus tuleks vallavalitsusele esitada hiljemalt kaks nädalat enne ilutulestiku korraldamist, sest peale ilutulestiku loa välja andmist peab vallavalitsus jõudma teavitada ka tehnilise järelevalve ametit.
 

Väljastatud ilutulestiku load