Avaliku ürituse loa taotlemine

Avaliku ürituse loa taotlemise üldandmed

 

Kirjeldus:

Avalik üritus on igasugune avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole koosolek. Avaliku ürituse korraldamiseks on vaja taotleda vallavalitsuselt avaliku ürituse luba. Suurürituste puhul on vajalikud ka eri ametkondade kooskõlastused, nt Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti või Maanteeameti oma.

Kui avalikul üritusel tehakse lõket (nt jaanipäeval), on vaja vallavalitsusele esitatavale avaliku ürituse loa taotlusele lisada ka Päästeameti kooskõlastus. Kooskõlastuse saamiseks tuleb avaliku ürituse loa taotlus saata aadressile pohja@rescue.ee. Kooskõlastuse saamiseks on vajalik Päästeametile teatada lõkke tegemise koht ning tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus.

Kui üritus (nt spordivõistlus, rattamatk vms) toimub kas osaliselt või tervenisti riigimaanteel, on vaja vallavalitsusele esitatavale avaliku ürituse taotlusele lisada Maanteeameti kooskõlsatus. Täpsem info Maanteeameti kooskõlastuste kohta on leitav siit: https://www.mnt.ee/et/ametist/load-ja-kooskolastused.

Politsei- ja piirivalveametile saadab info ürituse toimumise kohta Saue Vallavalitsus peale avaliku ürituse loa väljastamist. 

Tähtajad:

Avaliku ürituse loa taotlus tuleb esitada Saue Vallavalitsusele vähemalt 14 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Kristiina Hunt,
kultuuritööspetsialist,
kristiina.hunt@sauevald.ee,
telefon tel:521 9703


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saue valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 või Mobiil-ID. 
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saue vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide: