Avaliku ürituse loa taotlus

 

Avalik üritus on igasugune avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole koosolek.
 
Avaliku ürituse korraldamiseks on vaja taotleda vallavalitsuselt avaliku ürituse luba.
Olenevalt ürituse iseloomust võivad olla vajalikud ka erinevate ametkondade kooskõlastused ja see võib menetluse aega pikendada. Kindlasti peaks pikema ajakuluga arvestama, kui ürituse tõttu plaanitakse liikluskorralduse muudatusi, või toimub alkoholi müük. Kooskõlastuse vajadused hindab vastavalt laekunud taotlusele vallavalitsuse ametnik. 
 
Kui üritus toimub Saue vallale mitte kuuluval kinnitusl, tuleb taotluse juurde lisada ka kinnistu omaniku nõusolek. 
 
Kui üritus (nt spordivõistlus, rattamatk vms) toimub kas osaliselt või tervenisti riigimaanteel, on vaja vallavalitsusele edastada ka Transpordiameti kooskõlastus.
 
Kui üritusel kasutatakse pürotehnikat on vajalik Päästeameti kooskõlastus. 
 
Ürituse korraldajal on kohustus edastada 3 päeva enne ürituse toimumist üritusel osalevate toidukäitlejate andmed Põllumajandus- ja Toiduametile.
 
Saue Vallavalitsus saadab info ürituse toimumise kohta Politsei- ja Piirivalveametile pärast avaliku ürituse loa väljastamist. 
 
Avaliku ürituse loa taotlus tuleb esitada Saue Vallavalitsusele vähemalt 14 kalendripäeva enne ürituse toimumist. 
 
LISAINFO
 
KONTAKT
Kristiina Hunt
kultuuritööspetsialist
Telefon: 521 9703